نمایندگان محترم مجلس

ائمه محترم جمعه

علمای اعلام

آقایان ، حداد عادل، احمد توکلی، دکتر قالیباف، علی لاریجانی، سردار عزیز جعفری، سرلشکر فیروزآبادی، شمخانی، فدایی، زاکانی،سردار نقدی ،صفار هرندی
حضرات بزرگوار؛ بالانشینان و خواص جامعه 
سلام علیکم؛
«امروز، یک روز تاریخی است» 
این یک فرصت تاریخی است برای بازشناسی شیطان بزرگ و مصداق اتم استکبار که تا چه میزان غیر قابل اعتماد است، که گاهی میتواند چنان کلاه گشادی بر سر برخی بگذارد که شکست را تبریک بگویند!
و نیز یک فرصت تاریخی است برای شما تا نشان دهید عنان قدرت و جایگاه مدیریتی که خون جوانان شهید و اعتماد این مردم زجر دیده در اختیارتان قرار داده در کدام جهت استفاده خواهید کرد؟ رفتن به کنج امنیت و تبریک گویی یا حضور در میدان هزینه دادن و روشن گری؟