جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

امسال نیز اجلاس عمومی سازمان ملل متحد همانند سال های گذشته برگزار می شود و حضرتعالی به عنوان نماینده ملتی که هنوز هم برای تشییع پیکر شهدایشان فریاد عزت و شرف و استقلال سر می دهند، در این اجلاس حاضر شده اید و به ایراد سخنرانی خواهید پرداخت.

در رابطه با این سفر لازم است نکاتی را به خاطر داشته باشید تا همانند دو سال گذشته با اقدامات نابجای خود موجبات تذبذب دوباره ایران را در میان ملت های مستضعف جهان فراهم نیاورید. لازم است به خاطر داشته باشید که شما و وزارت خارجه دولت شما تنها ماذون به مذاکره با آمریکا صرفا در زمینه هسته ای بوده اید و اجازه ی مذاکره در دیگر موضوعات را ندارید، لازم است به خاطر داشته باشید که جهت گیری نظام جمهوری اسلامی با پدید آورندگان و تقویت کنندگان تروریسم در منطقه دقیقا در نقطه مقابل هم است. لازم است به خاطر داشته باشید که تاریخ برای زیرپا گذاشتن مکرر خطوط قرمز منافع ملی به کسی مدال شجاعت نمیدهد. لازم است به خاطر داشته باشید استکبارستیزی یکی از بارزترین ویژگی های جنبش دانشجویی ایران بوده و هست و دانشجویان در برابر نقض مکرر خطوط قرمز منافع ملی سکوت نخواهند کرد.